Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาทราย เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกกสภาเทศบาลตำบลเขาทรายและนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย
  2. ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ผด.2)
  3. ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ผด.1)
  4. ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย ประจำปี 2564
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  6. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพันกงานจ้างเหมาบริการ
  7. แก้ไขรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  8. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  9. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำตรมาสที่ 3
  10. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับการจ้างโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.