Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายบริหาร

ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งว่างนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
พุฒชาติ นิถากรณ์
พุฒชาติ นิถากรณ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
นันทาวดี รัตนศฤงคาร
นันทาวดี รัตนศฤงคารเลขาธิการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
นิเวศ จันทร์เมือง
นิเวศ จันทร์เมืองรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย
ระเบียบ ดวงจันทร์
ระเบียบ ดวงจันทร์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย

© 2021 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.