Image
ความพีงพอใจในการให้บริการประชาชน
  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าใบเต็นท์สีเขียว จำนวน 5ผืน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ในเทศบาลตำบลเขาทราย เป็นเงิน 55,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) เป็นเงิน 14,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (COVID-19 Antigen test self-test หรือ ATK) จำนวน 500 ชุด เป็นเงิน 62,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าติดตั้งอุปกรณ์บริการ Virtual PBX (บริการตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,780 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด(ซ่อมระบบสายไฟเบอร์ออฟติกบริเวณสามแยกบ้านนายกถึงป้อมตำรวจ) เป็นเงิน 31,500 บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพี้นปูทางเท้าบริเวณซอย28 หมู่10 ต.เขาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเกาะกลางสี่แยกเขาทรายฝั่งทิศใต้ ตำบลเขาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารรถดับเพลิงบริเวณข้างป้อมหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่4 ต.เขาทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณทางคู่ขนานสี่แยกเขาทรายฝั่งหน้าตลาดนันทนาหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
© 2022 เทศบาลตำบลเขาทราย. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.